Privacybeleid

BaitStar Voerboten respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. In dit Privacy-beleid wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft. BaitStar Voerboten draagt ervoor zorg dat volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving de juiste meldingen bij het College Bescherming Persoonsgegevens hebben plaatsgevonden.

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd!

De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. BaitStar Voerboten gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  1. Het verwerken van uw contact verzoek / offerte aanvraag / lease aanvraag
  2. Om u te informeren over de ontwikkeling van BaitStar Voerboten en over speciale (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een email te sturen naar info@baitstar.nl
  3. U te kunnen verzoeken uw ervaringen met BaitStar Voerboten te delen, teneinde u nog beter van dienst te kunnen zijn

BaitStar Voerboten verkoopt uw gegevens niet.

BaitStar Voerboten zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw verzoek aan BaitStar Voerboten. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Inzagerecht en correctie:

De status van uw persoonsgegevens wijzigen? Dat kan via E-mail (info@baitstar.nl of per brief (BaitStar Voerboten Het Sparrenbos 32, 7325AN Apeldoorn, Nederland). We delen u zo snel mogelijk de gegevens mee waarover wij op dat moment beschikken, na controle van uw identiteit. Indien één of meerdere gegevens foutief, onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons uiteraard om een correctie vragen. Zo kunt u ook met ons contact opnemen op één van de manieren opgesomd onderaan deze pagina, indien u meent dat onze site de reglementering inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet naleeft.

Opslaan van gegevens:

Wij maken geen gebruik van het opslaan van uw IP nummer wanneer u terugkomt op onze website.

Gebruik van cookies:

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. Meer over het gebruik van cookies en de uitleg vindt u in onze cookieverklaring.

Advertenties:

De site van BaitStar Voerboten kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten.

Contact:

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen – Per email: info@baitstar.nl – Per telefoon:  +31 (0)651979997 – Per brief op dit adres: Het Sparrenbos 32, 7325 AN Apeldoorn, Nederland. Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van BaitStar Voerboten toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Selecteer een Afleverpunt

WhatsApp contact